Göran P.

Farfars farfar Göran Persson

* 1802-06-20

† 1875-06-14

Föräldrar: Per Persson och Karin Persdotter

Gift med Johanna Andersdotter

 

Göran Persson föddes den 20 juni 1802 på Gräsholma Norregård (Traryds socken) och han avled 14 juni 1875. Han förblev bosatt på Gräsholma Norregård hela sitt liv.

 

Göran var gift med Johanna Andersdotter. De vigdes 29 maj 1830, lysning var 16 april 1830.

 

De fick 8 barn.

1. Stava

2. Christen

3. Kristen

4. Petter Johan

5. Anna-Lena

6. Johanna

7. Benedikte

8. Gustav

 

Klicka här för att läsa mera om Göran och Johannas barn.

 

Lite kuriosa

 

År 1802:

 • 2 februari – Produktplakatet återinförs i Sverige. (Produktplakatet förbjöd utländska fartyg som kom till Sverige att införa varor från andra länder än det som fartygen kom ifrån.)
 • 2 oktober – Sverige sluter ett avtal med Tripoli om frisläppande av diverse svenska fångar, som hålls som slavar.
 • Det svenska kaffeförbudet, som upprätthålls med hjälp av kaffespioner, upphävs.
 • Gustav IV Adolf åker på eriksgata i Finland.
 • En svensk lag införs, som förbjuder uppsägning av adelsskap och privilegier
 • Kung: Gustav IV Adolf
 • Drottning: Fredrika av Baden

 

År 1875:

 • 1 januari - En svensk hälsovårdsstadga införs och innebär bland annat att hushållsavfall ska kastas i tunnor istället för gropar.[1]
 • 27 januari - Svenska teatern i Stockholm grundas
 • 20 maj - 20 stater antar en internationell konvention om metersystemets införande.
 • Den svenska riksdagen beslutar att införa metersystemet med en övergångsperiod fram till 1888.
 • I Sverige genomförs en Ni-reform. Alla skall i fortsättningen tilltalas med "Ni", inte titel, som tidigare.
 • Alfred Nobel uppfinner spränggelatinet.
 • De sista och strängaste reglerna för prostituerade införs i Stockholm, Sverige. De måste ha med sig ett sundhetsbevis och bli medicinskt undersökta två gånger i veckan. Dessa regler upphävs först 1918.
 • Kung: Oscar II
 • Drottning: Sofia av Nassau

 

Källa: Wikipedia

Senast uppdatering: 2019-01-04

© Ekensgrenar 2001-2019 All Rights Reserved.