Gunhild

Farfars farmors mor Gunhild

* 1788-12-01

† 1863-07-31

Föräldrar:

Gift med Anders Svensson

 

Gunhild Svensdotter var född i Hinneryds socken. Hon föddes den 1 december 1788 och hon avled 31 juli 1863 i Grönö (Traryds socken). Dödsorsak var bröstsjuka.

 

Gunhild och Anders fick 5 barn.

1. Johanna 6 november 1811 – 24 mars 1876

2. Sven 4 januari 1814

3. Jonas 6 augusti 1821 – 12 november 1873

4. Johannes 4 november 1829

5. Göran 20 mars 1833

 

Johanna och Göran Persson gifte sig den 29 maj 1830. Lysning 16 april 1830.

Sven utflyttade 1836.

Jonas dog på ett torp på Gräsholma Backagård. Han gifte sig med Katarina Johannesdotter.

Johannes utflyttade till Snörsjö 1849.

Göran utflyttade 1857.

 

Det var stor åldersskillnad mellan Anders och Gunhild, 18 års skillnad. De fick dock uppleva nästan samman mängd år 74 respektive 75 år. I den sista mantalslängden skriver prosten att Anders Svensson är gammal och bräcklig.

 

Där gården låg finns inga husrester kvar i Grönö.

Lite kuriosa

 

År 1788:

 • 9 maj – Slaveriet avskaffas i Storbritannien.
 • 25 maj – Gustav III grundar Kongl. Svenska Dramatiska Theatern i Gamla bollhuset.
 • 20 juni – Gustav III avseglar med svenska hären till Finland.
 • 6 juli – Gustav III begär i ett ultimatum att Ryssland skall återlämna de områden man tagit 1721 och 1743. Han begär också att Krim skall bli turkiskt.
 • 9 augusti – Katarina II tillkännager att hon ämnar införliva Finland med Ryssland och göra det till ett ryskt storfurstendöme. Kungens motståndare vill sluta fred och sju finländska officerare skickar den så kallade Liikalanoten om detta till både Katarina II och Gustav III.
 • 12 augusti – Missnöjet är stort med att Gustav III har dragit igång kriget och att de svenska motgångarna är så stora, varför 113 adliga officerare gör myteri. På gården Anjala ingår de Anjalaförbundet och författar Anjalaakten, där de kräver att kungen skall sluta fred och inkalla riksdagen.
 • 21 augusti – Danmark förklarar Sverige krig, för att fullgöra sina alliansförpliktelser mot Ryssland.
 • 29 september – Svenskarna besegras av danskarna i slaget vid Kvistrum.
 • September – Gustav III talar till dalkarlarna i Mora, likt Gustav Vasa, och vinner deras sympati.
 • 9 oktober – Det engelska sändebudet i Köpenhamn, Elliot, tvingar danskarna att avbryta marschen mot Göteborg. Han tvingar dem också till en veckas stillestånd. Då Preussen blandar sig i förhandlingarna tvingas danskarna dra sig tillbaka till Norge och vapenvilan förlängs.
 • En lag införs i Sverige som stadgar att socknarna kan vägra inhysehjon eller "något gammalt eller mindre arbetsfört tjänstehjon" inflyttning och mantalsskrivning. Socknarna utnyttjar denna lag för att slippa ta hand om andra än den egna socknens fattiga.
 • Kung: Gustav III
 • Drottning: Sofia Magdalena av Danmark

 

År 1863:

 • 10 januari – Londons tunnelbana öppnas för trafik.
 • 9 februari – Internationella Röda Korset grundas.
 • 5 november – Halva den halländska staden Varberg brinner ner, varvid 1 200 människor blir hemlösa
 • December – Alfred Nobel uppfinner dynamiten.
 • I Sverige blir ogift kvinna nu automatiskt myndig vid 25 års ålder, utan föregående anmälan.
 • Judar utan svenskt medborgarskap tillåts gifta sig med judar med svenskt medborgarskap. Borgerlig vigsel införs. Blandäktenskap mellan judar och kristna tillåts i Sverige.
 • Det svenska nattvardstvånget upphävs.
 • Försök görs med beläggning av asfalt på Drottninggatans och Regeringsgatans trottoarer i Stockholm.
 • Kung: Karl XV
 • Drottning: Lovisa av Nederländerna

 

Källa: Wikipedia

Senast uppdatering: 2019-01-04

© Ekensgrenar 2001-2019 All Rights Reserved.