Sven

Farfars morfar Sven Larsson

Sandsjöholm

* 1824-09-05

† 1914-07-26

Föräldrar: Lars Jönsson och Johanna Svensdotter

Gift med Johanna Svensdotter

 

Sven Larsson född den 5 september 1824 och han avled två dagar innan första världskriget bröt ut 1914. Han var född i Sandsjöholm Sanna.

 

Sven Larsson byggde hus, han har bland annat byggt Viking Karlssons hus i Gräsholma 1885. Ett par stolar finns i Gräsholma som han har gjort .

 

Sven gifter sig med Johanna Svensdotter och de bosätter sig Bökhult Norregård i Traryd. De får barnen:

 

1. Johanna Kristina 4 april 1855 - 1928 (vår farfars mor)

2. Gustav 5 juli 1858 - 1947

3. Tilda 2 maj 1861 (?) - 1934

4. Johan 10 april 1865 - 1958

 

Johan gifte sig med en barnmorska (Hilda från Hamneda). De fick barnen Vera, Svea, Arvid och Alrik. Familjen emigrerade till Amerika (Illinois). Johan var en duktig möbelsnickare (står en sekretär av ek i Gräsholma). Han skrev ofta hem till Sverige, vi har en samling brev som han har skrivit.

 

Gustav var bonde i Bökhult, gift ned en som hette Klara. De förblev barnlösa. Gustav odlade lin och vår far minns de hemvävda skjortorna som Klara hade vävt till sin man.

Pappa Erik berättar:

"Gustavs födelsedag inföll i början på juli månad och då samlades alla hans syskonbarn med familjer där. De kom då cyklande dit med sina barn på pakethållaren och förning (korg med mat) hängandes på styret.

Jordgubbslandet stod alltid till våra barns förfogande. Det var lek, skratt och glädje varje år när morbror Gustav hade födelsedagsfest. Jag minns aldrig att det regnade, utan det var blå himmel, humlornas surr och jorden var varm."

 

Lite kuriosa

 

År 1824:

 • 25 februari – Esaias Tegnér utses till biskop i Växjö.
 • 17 maj – Norge börjar fira denna dag som nationaldag.
 • De svenska postverket öppnar den första ångbåtslinjen mellan Ystad och Stralsund.
 • En kunglig kungörelse ger tillstånd att bilda privatbanker i Sverige, främst för utlåning av kapital.
 • Genom en kunglig förordning tillåts avyttring av svenska fastigheter och lantgods genom lotteri när de inte kan försäljas till sitt rätta värde.
 • Ett tjugotal häften av bröderna Grimms sagor utkommer på svenska
 • Kung: Karl XIV Johan
 • Drottning: Desideria

 

1914

 • 8 januari – Ett sjukhus i London sätter in radium i cancerbehandlingen.
 • 12 januari – Ford Motor Company inför åtta timmars arbetsdag och en minimilön på fem dollar per dag
 • 6 februari – 30 000 män från hela Sverige deltar i Bondetåget, där de går till borggården på Stockholms slott och kräver förstärkning av den svenska krigsmakten [4]. Kungen, Gustaf V, håller ett tal till Bondetåget, skrivet av Sven Hedin, på borggården på Stockholms slott om försvarsfrågan. Kungen uttalar sig för ett starkt försvar, helt i strid med regeringens politik [5], vilket leder till regeringens avgång.
 • 8 februari – Ett socialdemokratiskt arbetartåg samlar 50 000 arbetare i protest mot Bondetåget i Sverige. I ett manifest till Karl Staaff betonar de att "folkets vilja" ensam skall bestämma i Sverige [5]
 • 26 februari – Brattsystemet (motbok för inköp på Systembolaget) införs i Stockholm.
 • 28 maj – Selma Lagerlöf väljs som första kvinna in i Svenska akademien.
 • 2 juni - Fysikern Archibald Low överför rörliga bilder på långa avstånd.
 • 7 juni – Arbetet med den drygt åtta mil långa Panamakanalen avslutat, och första passagen genom kanalen sker [4]. Projektet har kostat 366 miljoner dollar och cirka 6 000 människoliv.
 • 28 juni – Ärkehertigen och kronprinsen Franz Ferdinand av Österrike mördas vid besök i Sarajevo av serbiske nationalisten Gavrilo Princip vilket rubbar de svaga relationerna i Europa och bäddar för stor militär konflikt. Mördaren är 19 år. Även Franz Ferdinands hustru mördas.
 • 28 juli – Österrike-Ungern förklarar Serbien krig [4].
 • 30 juli – Ryssland inleder allmän mobilisering. Tyskland kräver i ett ultimatum att ordern skall återkallas.
 • 31 juli – Danmark, Norge och Sverige förklarar sig neutrala i konflikten mellan Österrike-Ungern och Serbien
 • 1 augusti - Tyskland förklarar Ryssland krig [4]. Allmän mobilisering i Frankrike och Tyskland.
 • 1 augusti - Sommarstiljen i Sverige bryts. Hamstring börjar i butikerna, och folk försöker växla in sedlar mot guld. SAP sluter borgfred md regeringen Hammarskjöld [5] i försvarsfrågan. När nu stormaktskriget har brutit ut börjar man rusta upp det svenska försvaret.
 • 3 augusti - Sverige förklarar sig neutralt i stormaktskriget [6], och Norge gör samma sak. Rysslands Östersjöflotta avbryter då uppdraget att stänga in den svenska flottan i Karlskrona.
 • 2 december - Selma Lagerlöfs Kejsarn av Portugallien utkommer på fem språk samtidigt
 • 10 december – Utdelningen av Nobelprisen ställs in
 • 18–19 december – Trekonungamötet i Malmö i Sverige äger rum. På Sveriges kung Gustaf V:s initiativ möts Sveriges, Norges och Danmarks konungar. Detta möte blir av stor betydelse för skyddandet av de tre ländernas enighet, neutralitet och gemensamma intressen under världskonflikten [4].
 • 31 december – Under året har 37 dödsolyckor i motortrafiken inträffat i Sverige.
 • Storbritannien inför sommartid.
 • Svenska staten monopoliserar tobaksproduktionen i AB Svenska Tobaksmonopolet och inför tobaksskatt.
 • Sverige ger ut enkronorssedlar på grund av befarad silverbrist [6].
 • Första numret av KF:s tidskrift Konsumentbladet utkommer
 • Kung: Gustaf V
 • Drottning: Victoria av Baden

 

Källa: Wikipedia

Senast uppdatering: 2019-01-04

© Ekensgrenar 2001-2019 All Rights Reserved.