Israel

Farmors farfars farfar Israel Månsson

* 1756-03-18

† 1824-03-25

Föräldrar: Måns Svensson och Maria (Larsdotter?)

Gift med Catharina Bengtsdotter och Britta Svensdotter

 

Israel föddes den 18 mars 1756 på Hörda Södergård, Berga socken. Han avled 25 mars 1824, då bosatt på Hörda Lindö, 68 år gammal.

 

Israel gifter sig med Catharina Bengtsdotter. De får barnen:

Helena född i november 1778

Stina 2 mars 1780 - 20 december 1839

Sven 29 april 1783 - 27 augusti 1862

Bengt 13 mars 1786

Carl 26 juli 1787

 

Alla barnen föddes på Hörda Södergård. 20 februari 1790 avlider hustrun Catharina. Israel gifter om sig året efter med Britta Svensdotter. Äktenskapet äger rum den 24 april 1791. Britta var född den 25 juni 1766 i Washult, Berga och hon avled 16 mars 1829 på Hörda Lindö.

 

Israel och Brittas barn:

Måns 4 augusti 1791

Maja 23 december 1795

Jacob 18 januari 1799 - 14 december 1800

 

Måns var den enda som föddes på Hörda Södergård, Maja var på Hörda torp och Jacob på Hörda Olofsgård. I hfl 1812-1817 kan man läsa att Israel är utfattig.

Lite kuriosa

 

År 1776:

 • Mars – Den svenska spannmålshandeln blir helt fri till förmån för jordbruket.
 • 4 juli – USA:s självständighetsförklaring undertecknas.
 • Johan Liljencrantz myntrealisation stabiliserar den svenska ekonomin. Gamla papperssedlar inlöses till silver till halva värdet och riksdalern blir riksmynt.
 • Överståthållare Carl Sparre får igenom förslaget om två "generaladjutanter av flygeln", det vill säga en i Sverige och en i Finland.
 • Carl Michael Bellman utses till hovsekreterare och sekreterare vid Nummerlotteriet.
 • Efter mönster från Paris inrättar Gustav III den så kallade kungliga poliskammaren, som, vid sidan av stadsvakten, skall vaka över säkerheten i Stockholm
 • Kung: Gustav III
 • Drottning: Sofia Magdalena

 

År 1824:

 • 25 februari – Esaias Tegnér utses till biskop i Växjö.
 • 17 maj – Norge börjar fira denna dag som nationaldag.
 • De svenska postverket öppnar den första ångbåtslinjen mellan Ystad och Stralsund.
 • En kunglig kungörelse ger tillstånd att bilda privatbanker i Sverige, främst för utlåning av kapital.
 • Genom en kunglig förordning tillåts avyttring av svenska fastigheter och lantgods genom lotteri när de inte kan försäljas till sitt rätta värde.
 • Ett tjugotal häften av bröderna Grimms sagor utkommer på svenska.
 • Kung: Karl XIV Johan
 • Drottning: Desideria

 

Källa: Wikipedia

Senast uppdatering: 2019-01-04

© Ekensgrenar 2001-2019 All Rights Reserved.