Jonas

Farmors morfars morfars morfar Jonas Månsson

* 1697-03-23

Föräldrar:

Gift med Anna

 

Jonas var född 23 mars 1697 i Byxabygd. Jonas och Anna fick dottern Kerstin

 

Lite kuriosa

 

År 1697:

 • 5 april – Karl XI dör i magcancer och efterträds som kung av Sverige av sin 15-årige son Karl XII. Då denne är omyndig installeras en förmyndarstyrelse under änkedrottningen Hedvig Eleonoras ledning.
 • 7 maj – Slottet Tre Kronor i Stockholm, som uppfördes i mitten av 1200-talet, brinner ner. Kungafamiljen flyttar till Wrangelska palatset. Trots ett frenetiskt evakueringsarbete uppslukas stora delar av Riksarkivet och det kungliga biblioteket i lågorna.
 • 21 juni – Förmyndarregeringen godkänner Nicodemus Tessins planritningar för ett nytt kungligt slott i Stockholm.
 • Oktober – För att förhindra liknande brandkatastrofer i framtiden stadgas i ett kungligt brev, att facklor inte får användas på Riddarholmen. Husägarna där beordras också att gemensamt bekosta 16 lanternor att uppsättas vid husen. Detta blir Sveriges första gatlyktor.
 • 8 november – Karl XII förklaras myndig av riksdagen, trots sin låga ålder (15 år).
 • 29 november – Karl XII övertar styrelsen.
 • 14 december – Karl XII kröns i Storkyrkan i Stockholm. Han sätter själv kronan på sitt huvud och avlägger inte någon kungaed, vilket bekräftar det kungliga enväldet.
 • Den svenska hungersnöden kulminerar: 500 000 tunnor spannmål importeras till Stockholm från Östersjöprovinserna, främst Livland, för att råda bot på den rådande hungersnöden.
 • En svensk lagändring medför att den tidigare regeln om att utomäktenskapliga barn skall bo hos sin mor de tre första åren och hos sin far de fyra kommande tas bort. Istället skall barnet stanna hos modern, medan fadern blir underhållsskyldig.
 • Kung: Karl XI
 • Kung: Karl XII

 

Källa: Wikipedia

 

 

Senast uppdatering: 2019-01-04

© Ekensgrenar 2001-2019 All Rights Reserved.