Gräsholma Norregård

Gräsholma Norregård

Gräsholma Norregård innan den stora renoveringen

 

Gräsholma ligger i Markaryds kommun (Kronobergs län), tillhör Traryds socken. Närmsta samhälle är Strömsnäsbruk.

 

Fastigheten Gräsholma Norregård har ej alltid legat där den nu ligger utan 100 meter (cirka) sydväst om nuvarande läge. Det enda som visar platsen för den äldre bebyggelsen är en gammal källaregrund. Det måste varit i samband med det storskifte omkring 1860-1870-talet som flyttningen ägde rum. Samtidigt fick 5-6 familjer flytta upp cirka 2 kilometer upp i skogen och där bryta nya odlingsmarker.

 

Det finns ett gammalt ekskrin med initialerna P I S 1756 som följt med gården i över 200 år. Där står att en som hette Per Jönsson köpte gården på 1700-talet. Han sålde gården den 26 mars 1804 till sonen Per Persson och hans hustru Johanna Andersdotter.

 

Per Persson sålde gården till sonen Göran Persson och hans hustru Johanna Andersdotter.

 

Göran Persson sålde gården till Andreas Jonasson och hans hustru Johanna Kristina Andersdotter den 17 september 1873 för 1 333 kronor och 33 öre. (Dessa var Jennys morfar och mormor).

 

Andreas Jonasson sålde gården till sin måg Kristen Göransson och hans hustru Johanna Maria Andersdotter (Jennys moder) den 16 juli 1881.

 

Jenny sålde sin hemmans del till sin fader Kristen Göransson den 17 december 1900.

 

Jenny sålde sin arvsdel till änkan Johanna Kristina Svensdotter för 50 kronor den 8 mars 1902.

 

Johanna Kristina Göransson sålde gården till sonen Johan Kristensson för 3 500 (tre tusen femhundra) kronor den 3 april 1919.

 

Några undantagsbrev finns också bl. a Göran Persson när han sålde gården till Kristen Göransson.

 

Där Oskar Linden är född, finns en stenmur av stora mått. Den är mycket väl lagd och är en sevärdhet att beskåda. Gräsholma by var säkert mycket tidigt bebodd av fasta innevånare, mycket beroende på att ån Lagan flyter genom landskapet. Odlingsröse finns talrika öster om byvägen, men otaliga mossbelagda röse finns på nuvarande skogsmark. Det är nog rester från de s.k svedjeodlingarna. De flesta röserna finns på nuvarande Södra Skogsägarnas marker, s.k Norens.

 

 

Senast uppdatering: 2019-01-04

© Ekensgrenar 2001-2019 All Rights Reserved.