Ola

Morfars mormors far Ola Nilsson

* 1788-12

Föräldrar: Okända

Gift med Elna Andersdotter

 

Ola Nilsson var född i Tryde (Efveröd) år 1788 (december), är inte riktig säker på födelsedata.

 

Ola gifter sig med Elna Andersdotter.

 

De får barnen:

1. Sissa 1812-10-02

2. Eljena 1816-04-09 - 1821-08-19

3. Bengta 1817-11-11 - 1821-05-17

4. Nils 1819-10-18

5. Pehr 1822-07-16 - 1825-04-10

6. Eljena 1824-01-31

Lite kuriosa

 

År 1788:

 • 9 maj – Slaveriet avskaffas i Storbritannien.
 • 25 maj – Gustav III grundar Kongl. Svenska Dramatiska Theatern i Gamla bollhuset.
 • 20 juni – Gustav III avseglar med svenska hären till Finland.
 • 6 juli – Gustav III begär i ett ultimatum att Ryssland skall återlämna de områden man tagit 1721 och 1743. Han begär också att Krim skall bli turkiskt
 • 2 augusti – Svenskarna inleder ett försök att inta Fredrikshamn.
 • 3 augusti – Intagningsförsöket misslyckas.
 • 9 augusti – Katarina II tillkännager att hon ämnar införliva Finland med Ryssland och göra det till ett ryskt storfurstendöme. Kungens motståndare vill sluta fred och sju finländska officerare skickar den så kallade Liikalanoten om detta till både Katarina II och Gustav III.
 • 12 augusti – Missnöjet är stort med att Gustav III har dragit igång kriget och att de svenska motgångarna är så stora, varför 113 adliga officerare gör myteri. På gården Anjala ingår de Anjalaförbundet och författar Anjalaakten, där de kräver att kungen skall sluta fred och inkalla riksdagen.
 • 21 augusti – Danmark förklarar Sverige krig, för att fullgöra sina alliansförpliktelser mot Ryssland
 • 29 september – Svenskarna besegras av danskarna i slaget vid Kvistrum.
 • September – Gustav III talar till dalkarlarna i Mora, likt Gustav Vasa, och vinner deras sympati.
 • En lag införs i Sverige som stadgar att socknarna kan vägra inhysehjon eller "något gammalt eller mindre arbetsfört tjänstehjon" inflyttning och mantalsskrivning. Socknarna utnyttjar denna lag för att slippa ta hand om andra än den egna socknens fattiga.
 • Kung: Gustav III
 • Drottning: Sofia Magdalena av Danmark

 

Källa: Wikipedia

Senast uppdatering: 2019-01-04

© Ekensgrenar 2001-2019 All Rights Reserved.