Nils

Mormors mormors far Nils Nilsson

* 1810-09-20

† 1841-12-14

Föräldrar: Okända

Gift med Gustafva Andersdotter

 

Nils föddes 20 september 1810 i Norra Strö enligt hfl i Kviinge.

 

Han gifter sig med Gustafva Andersdotter, född 14 augusti 1808 i Norra Mellby. De gifter sig den 24 oktober 1830 i Kviinge församling.

 

De får tre barn tillsammans:

1. Nilla 17 september 1831 i Hjersås

2. Nils 11 september 1834 i Kviinge (är osäker på datumet)

3. Anna 4 september 1837

 

Den 14 december 1841 gick Nils och "dränktes sig" enligt hfl i Kviinge. Han blir återfunnen 22 april 1842 och begravdes i tysthet den 16 maj enligt Domstolsbeslut den 12 maj. Nils blev 31 år och 3 månader gammal.

Lite kuriosa

 

År 1810:

 • 1 januari – Den svenska tullen på varor från landsbygden till städerna avskaffas.
 • 6 januari – Fred sluts mellan Sverige och Frankrike i Paris. Sverige antar kontinentalsystemet och återfår svenska Pommern.
 • 7 januari – Den svenske tronföljaren Karl August anländer till Sverige vid Svinesund.
 • 9 mars – En ny svensk tryckfrihetsförordning utfärdas, varvid 1766 års TF i princip återställs och förhandscensuren avskaffas.
 • 10 maj – Världens första sparbank öppnas i skotska Ruthwell av prästen Henry Duncan.
 • 11 maj – Den svenska riksdagen utfärdar privilegier och bolagsregler för Göta kanal, som nu börjar byggas under ledning av Baltzar von Platen.
 • 28 maj – Kronprins Karl August dör i slaganfall vid en militärmanöver på Kvidinge hed i Skåne. Riksmarskalken Axel von Fersen d.y. misstänks ligga bakom dödsfallet.
 • 10 augusti – Den svenska riksdagens hemliga utskott förordar enhälligt den döde Karl Augusts bror Fredrik Kristian som svensk tronföljare. Samma kväll lyckas en fransman vid namn Fournier, som utger sig för att representera Bernadotte, övertyga utrikesstatsminister Lars von Engeström om att välja Bernadotte. Han lovar att svenska staten skall få en stor penningsumma (8 miljoner franc) och att av fransmännen konfiskerade gods i Pommern skall återlämnas. Lars von Engeström börjar därför propagera för Bernadotte i riksdagen.
 • 21 augusti – Marskalk Jean Baptiste Bernadotte väljs till svensk tronföljare vid en riksdag i Örebro. Hans son Oscar (I) blir arvfurste.
 • 27 augusti – En ny svensk skilsmässoförordning utfärdas, vilken innebär, att domstolarna kan döma till skilsmässa på grunder, som tidigare har krävt kunglig dispens. De enda tidigare godtagna orsakerna till skilsmässa har varit, om ena parten har försvunnit eller varit otrogen, men nu lagstadgas alltså fler skäl.
 • 20 oktober – Bernadotte anländer till Sverige.
 • 2 november - Bernadotte antar namnet Karl Johan och håller sitt intåg i Stockholm.
 • 2 november - Successionsordningen, en av de fyra ännu gällande svenska grundlagarna, och som ger arvsrätt till huset Bernadottes manliga medlemmar, antas.
 • 5 november – Karl Johan adopteras av Karl XIII.
 • 17 november – Napoleon I tvingar Sverige att förklara Storbritannien krig. Eftersom Sverige och Storbritannien egentligen står på samma sida söker svenskarna under detta krig, kallat Sveriges krig mot Storbritannien, att så lite som möjligt försämra förhållandet till Storbritannien.
 • 13 december – Karolinska institutet grundas.
 • Kemisten Jöns Jacob Berzelius upptäcker grundämnet kisel.
 • Inredningsstilen empir (kallad Karl Johansstil i Sverige) slår igenom i Sverige.
 • Kung: Karl XIII
 • Drottning: Hedvig Elisabet Charlotta av Holstein-Gottorp

 

År 1841:

 • 2 januari - Hanna Andersdotter (morfars mor) föds i Tryde församling.
 • 26 oktober - Otto Amandus (mormors far) föds i Lund
 • 6 augusti – Den svenska Kongliga styrelsen för allmänna väg- och wattenbyggnader grundas med anledning av utbyggnaden av vägnätet.
 • En fransk läkare använder hasch som psykiatrisk behandling.
 • Stegling förbjuds i Sverige.
 • Ett förslag om tvåkammarriksdag antas som vilande av den svenska riksdagen.
 • Studentsången Längtan till landet (Vintern rasat ut) komponeras av Otto Lindblad.
 • Sveriges riksdag beslutar att cellfängelser skall inrättas i hela Sverige.
 • Det svenska stockstraffet avskaffas. Spö- och risstraff avskaffas som förvandlingsstraff för böter.
 • Kung: Karl XIV Johan
 • Drottning: Desideria

 

Källa: Wikipedia

 

Senast uppdatering: 2019-01-04

© Ekensgrenar 2001-2019 All Rights Reserved.