Gustafva

Mormors mormors mor Gustafva Andersdotter

* 1808-08-14

† 1870-09-06

Föräldrar: Anders Stjernquist och Anna-Lisa Eldström

Gift med Nils Nilsson

 

Gustafva föds i Norra Mellby den 14 augusti 1808 och hon avled 6 september 1870.

 

Hon gifter sig med Nils Nilsson född 20 september 1810 i Norra Strö. De gifter sig den 24 oktober 1830 i Kviinge församling.

 

De får tre barn tillsammans:

1. Nilla 17 september 1831 i Hjersås

2. Nils 11 september 1834 i Kviinge (är osäker på datumet)

3. Anna 4 september 1837

Gustafva får ytterligare en son ett par år senare efter makens död 1841:

4. Per 13 december 1844 i Kviinge

 

Gustafva Andersdotter avlider 6 september 1870 enligt dödboken i Kviinge församling. Hon dog och begravdes i Kristianstad. Hon blev 60 år och 7 dagar gammal.

Lite kuriosa

 

År 1808:

 • 21 februari – Finska kriget utbryter genom att ryssarna under general Fredrik Vilhelm von Buxhoevden utan krigsförklaring anfaller Finland vid Abborfors
 • 14 mars - Danmark förklarar Sverige krig. Danskarna har tänkt landstiga med fransmännen i Skåne, men hindras av brittiska flottan.
 • 14 mars - Kung Gustav IV Adolf beslutar att införa lantvärnet, som skall omfatta alla ogifta svenska män mellan 18 och 25 år. Antalet begränsas dock till 30 000 man.
 • 3 maj – Amiral Carl Olof Cronstedt kapitulerar och överlämnar fästningen Sveaborg till ryssarna.
 • 30 juni - Gustav IV Adolf beger sig till Finland och lägger därmed planerna på att erövra Norge åt sidan.
 • 29 september – Stillestånd sluts mellan Sverige och Ryssland i Lohteå.
 • 7 december – Stillestånd sluts på den norska fronten mellan Sverige och Danmark.
 • 13 december – De sista svenska soldaterna lämnar Finland.
 • Kung: Gustav IV Adolf
 • Drottning: Fredrika av Baden

 

År 1870:

 • 6 oktober - Rom blir huvudstad i det enade Italien.
 • Svenska kvinnor erhåller rätt att erlägga studentexamen som privatister och att studera medicin vid universiteten.
 • En ekonomisk kris utbryter i Sverige. Svenska staten tvingas rädda bankväsendet genom lån. Stockholms finansiella värld drabbas hårdast av krisen. Göteborg kommer lindrigare undan, varför uttrycket "Det rika Göteborg" myntas.
 • Kung: Karl XV
 • Drottning: Lovisa av Nederländerna

 

Källa: Wikipedia

Senast uppdatering: 2019-01-04

© Ekensgrenar 2001-2019 All Rights Reserved.